• • PROJEKCE
  • • KOMPLEXNÍ
    DODÁVKY
  • • SERVIS

Přístupové a docházkové systémy

Přístupový systém

V současnosti je kladen velký důraz na kontrolu přístupů do objektů a prostor, snahu o evidenci vstupů, průchodů a pohybu jak vlastních zaměstnanců, tak i návštěv a ostatních osob včetně následného využití pro účetnictví, stravování atd. K těmto účelům byly vyvinuty systémy pro kontrolu přístupu a přesné evidence docházky. Systémy jsou projektovány buď autonomně, kdy každý přístupový bod je nezávislý a je omezen počtem průchodů nebo kapacitou uživatelů, nebo modulárně, tzn. propojení všech jednotek do sítě, kdy veškeré události z jednotlivých kontrolních míst jsou přenášeny a zaznamenávány do řídícího centra, kde probíhá jejich následné zpracování a vyhodnocování. Velmi často jsou získaná data použita pro účetní resp. mzdové systémy.

Existuje samozřejmě také řada médií pro prokazování totožnosti, od kontaktních médií např. DALLAS čipů, magnetických karet, až po bezkontaktní systémy jako např. Proximity bezkontaktní karty spolehlivě pracující na krátkou vzdálenost – do 30cm, až po mikrovlná přístupová média na velkou vzdálenost.

  • RSS -
  • -
  • Tisk
© 2009 HD ELEKTRO CZ
Jste 53983. návštěvník