• • PROJEKCE
  • • KOMPLEXNÍ
    DODÁVKY
  • • SERVIS

Integrovaný komunikační systém SESTRA – PACIENT

Komunikator sestra-pacient

Integrovaný komunikační systém MDC V02 je první moderní soubor dorozumívacích zařízení pro zdravotnické provozy a provozy sociální péče, který odpovídá současným evropským standardům. Vyniká spolehlivostí, jednoduchou montáží a nenáročným servisem. Soubor tvoří rodinu jednotných prvků, pomocí níž lze řešit komunikaci jakéhokoliv typu v libovolném provozu. Uživatel ocení např. tři nezávislé hovorové cesty, provolbu z veřejné telefonní sítě až k jednotlivým lůžkům, automatickou registraci hovorného a pod. Použití nejmodernějších technologií umožnilo systém vybavit celou řadou dalších užitečných funkcí bez zvýšení náročnosti na obsluhu a při zachování obvyklého cenového pásma. Systém je předurčen k účelné a požadavkům odpovídající modernizaci všech provozů, které se bez této komunikace neobejdou.

  • RSS -
  • -
  • Tisk
© 2009 HD ELEKTRO CZ
Jste 53983. návštěvník